Erfarenheter av utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa och Psykisk livräddning – en kvalitativ studie i Västerbottens län

Lyssna

Den här rapporten handlar om hur personal inom vård, stöd och service som genomgått utbildningarna "Första hjälpen till psykisk hälsa" eller "Psykisk livräddning" beskriver sina erfarenheter av att möta personer med psykisk ohälsa och vilken användning de haft av utbildningarna. Resultaten visar att utbildningar kan ge deltagarna beredskap att ingripa och ge stöd till personer som mår psykisk dåligt.

Utbildningarna tycks också ge kunskaper och verktyg för att kunna agera mer säkert i sådana situationer. Utbildning tycks även kunna bidra till ökat intresse för psykisk hälsa och suicidprevention hos deltagarna. Rapporten vänder sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som är intresserade av frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Resultaten baseras på 31 intervjuer bland personer som gått någon av utbildningarna i Västerbottens län mellan åren 2013–2015.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 23089