Faktorer associerade med dödlighet bland Covid-19-fall i Sverige – delrapport

Lyssna

Rapporten undersöker faktorer som är associerade med dödlighet bland laboratoriebekräftade covid-19-fall i Sverige i åldrarna 50-69 år. Analysen visar att ålder och kön var de variabler som var starkast associerade med dödlighet.

Relaterad läsning

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 21024-2