Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder

Lyssna

Fallolyckor är ett folkhälsoproblem som orsakar stora kostnader och lidanden. Syftet med rapporten är att beräkna kostnader förknippade med fallolyckor; de uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor, varav nästan fem miljarder i direkta kostnader och ungefär nio i försämrad livskvalitet. Uppskattningsvis beräknas kostnaderna öka till drygt 22 miljarder kronor år 2050 om inte effektiva förebyggande åtgärder genomförs.

Rapporten beskriver också förslag på fallförebyggande åtgärder. Det finns vetenskapligt prövade åtgärder och om dessa används kan stora lidanden, livskvalitetsförsämringar och kostnader undvikas.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer, folkhälsoplanerare, vårdgivare och personer som arbetar med äldre inom hälso- och sjukvården. Författare är Harald Gyllensvärd, utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Författare: Statens folkhälsoinstitut
Publicerad:
Antal sidor: 102
Artikelnummer: R 2009:01