FaR i Sverige – En beskrivning av regionernas arbete med metoden Fysisk aktivitet på recept

Lyssna

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod med gott vetenskapligt underlag som utvecklats i Sverige och den är ett användbart verktyg för hälso-och sjukvården. Rapporten FaR i Sverige beskriver det regionala arbetet med FaR-metoden avseende bland annat styrning, ledning, utbildning, kunskapsstöd och uppföljning. Rapporten är en del av EU-projektet, A European physical activity on prescription model, EUPAP, som Folkhälsomyndigheten koordinerar. Målgrupper är personal och beslutsfattare inom vård och omsorg.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 19
Artikelnummer: 21232