Fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av inomhusmiljö – Till dig som är fastighetsägare

Lyssna

Den här informationen vänder sig till dig som är fastighetsägare och är en introduktion till egenkontroll av inomhusmiljön i bostäder och lokaler. Fastighetsägaren ska bedriva ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att inomhusmiljön i bostäderna eller lokalerna påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Publikationen beskriver varför egenkontrollen behövs, vilka rutiner som bör finnas och vilka regler som gäller enligt miljöbalken.

Relaterad läsning

Tillsynsvägledning om fastighetsägarens egenkontroll

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8
Artikelnummer: 23211