Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus HSLF-FS 2024:10

Lyssna

HSLF-FS 2024:10

Allmänna råd

  • Beslutad: 2 maj 2024
  • Utkom från tryck: 13 maj 2024
  • Gäller från och med: 15 maj 2024

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Dessa allmänna råd ersätter Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4