Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit HSLF-FS 2015:5

Lyssna

HSLF-FS 2015:5

Grundförfattning

  • Beslutad: 1 juli 2015
  • Utkom från tryck: 22 juli 2015
  • Gäller från och med: 1 juli 2015

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2