Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn HSLF-FS 2016:51

Lyssna

HSLF-FS 2016:51

Grundförfattning

  • Beslutad: 24 maj 2016
  • Utkom från tryck: 1 juni 2016
  • Gäller från och med: 1 juni 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2019:17

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:25

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4