HSLF-FS 2016:77

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 21 juni 2016
  • Utkom från tryck: 5 juli 2016
  • Gäller från och med: 11 juli 2016

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:46

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)