Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter HSLF-FS 2018:5

Lyssna

HSLF-FS 2018:5

Grundförfattning

  • Beslutad: 1 mars 2018
  • Utkom från tryck: 13 mars 2018
  • Gäller från och med: 26 mars 2018

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2