Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker HSLF-FS 2019:27

Lyssna

HSLF-FS 2019:27

Ändringsförfattning

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

  • Beslutad: 16 december 2019
  • Utkom från tryck: 2 januari 2020
  • Gäller från och med: 15 januari 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:2

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2