Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror HSLF-FS 2019:4

Lyssna

HSLF-FS 2019:4

Grundförfattning

  • Beslutad: 20 februari 2019
  • Utkom från tryck: 15 mars 2019
  • Gäller från och med: 20 maj 2019

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4