Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

Lyssna

HSLF-FS 2022:14

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 2 februari 2022
  • Utkom från tryck: 8 februari 2022
  • Gäller från och med: 9 februari 2022

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2