Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

Lyssna

HSLF-FS 2022:23

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 28 mars 2022
  • Utkom från tryck: 4 april 2022
  • Gäller från och med: 1 april 2022

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2