Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper HSLF-FS 2022:55

Lyssna

HSLF-FS 2022:55

Grundförfattning

  • Beslutad: 7 oktober 2022
  • Utkom från tryck: 20 oktober 2022
  • Gäller från och med: 1 december 2022

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2