Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om uppgifter för statistik och tillsyn avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och... HSLF-FS 2022:64

Lyssna

HSLF-FS 2022:64

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 30 november 2022
  • Utkom från tryck: 13 december 2022
  • Gäller från och med: 1 mars 2023

Grundförfattning: FoHMFS 2014:2

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Titelns fullständiga text: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om uppgifter för statistik och tillsyn avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat HSLF-FS 2022:64

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2