Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering HSLF-FS 2019:28

Lyssna

HSLF-FS 2019:28

Ändringsförfattning

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

  • Beslutad: 16 december 2019
  • Utkom från tryck: 2 januari 2020
  • Gäller från och med: 15 januari 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:5

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2