För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016–2020

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har genom åren på uppdrag av regeringen fördelat statsbidrag till utvecklingsprojekt och olika uppdrag för att öka kunskap inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Syftet har varit att verka för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete.

I den här publikationen presenterar vi erfarenheter, resultat och lärdomar från ett urval av dessa projekt som på olika sätt handlar om att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Rapporten riktar sig främst till dig som intresserar dig för eller arbetar med förebyggande ANDT-arbete på regional och lokal nivå. Målet är att rapporten ska ge kunskap och inspiration till fortsatt utvecklingsarbete på alla nivåer och inom olika delar av samhället. Att lära av andra kan vara en fruktbar väg förbi utmaningar i arbetet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 21267