Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld – En systematisk översikt av översikter

Lyssna

Barn till föräldrar eller vårdnadshavare med missbruk, psykisk sjukdom, eller där våld förekommer har en ökad risk att utveckla psykiska problem. Flera former av förebyggande insatser erbjuds till familjer med sådana problem för att minska risken för att barnen utvecklar problem. Däremot är det oklart vilken effekt insatserna har. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt ytterligare kunskap på området inom ramen för regeringens ANDT strategi 2011–2015.

Den här systematiska översikten av översikter undersöker vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Rapporten ska fungera som stöd för prioriteringar för fortsatta insatser till barn i de här familjerna. Den ska också fungera som stöd för arbetet med att utveckla nya förebyggande metoder och att utvärdera insatser som redan används på gruppen.

Relaterad läsning

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 86
Artikelnummer: 16113