Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre i Göteborg, 1–16 mars 2021

Lyssna

Resultaten från denna antikroppsstudie som genomfördes i början av mars 2021 visar att 6,9 procent av studiedeltagarna (samtliga födda 1944 och hemmahörande i Göteborgsområdet) bar på antikroppar som talar för genomgången covid-19. Analysen identifierade inte någon signifikant skillnad mellan kön, civilstånd eller utbildningsnivå.

I rapporten återfinns resultaten samt detaljer kring genomförandet. Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Undersökningar avseende förekomst av antikroppar (där undersökningar om förekomst av antikroppar finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 21094