Resultaten från denna antikroppsstudie som genomfördes i november 2021 visar att 96,4 procent av studiedeltagarna (samtliga födda 1944 och hemmahörande i Göteborgsområdet) bar på antikroppar mot SARS-CoV-2 vid tidpunkten för provtagning.

I rapporten återfinns resultaten samt detaljer kring genomförandet. Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Undersökningar avseende förekomst av antikroppar (där undersökningar om förekomst av antikroppar finns samlade)