Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige, 26 april – 9 maj 2021

Lyssna

Denna studie visar att i månadsskiftet april-maj 2021 hade cirka 33 procent av befolkningen påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med påvisbara antikroppar var högre i åldersgruppen 65 år eller äldre än i andra åldersgrupper och anledningen till det är att många äldre nu är vaccinerade. Ungefär 20 procent av icke-vaccinerade deltagare hade påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Bland dem hade åldersgruppen 11-19 år högst andel antikroppar (30 procent) att jämföra med åldersgruppen 20-64 år (24 procent). Ingen skillnad sågs mellan de andra åldersgrupperna.

Relaterad läsning

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 21173