Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 6-26 mars 2023 – En undersökning av blodprover från öppenvården i nio regioner

Lyssna

Denna undersökning visar att cirka 96 procent av befolkningen i nio av Sveriges regioner i mars 2023 hade antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med antikroppar var hög i alla åldersgrupper, högst i åldersgruppen 80-95 år med 99,5 procent och lägst hos barn 0-13 år med 87,6 procent. I den senare åldersgruppen var bara 1 procent vaccinerade vid en tidpunkt två veckor innan undersökningen. I alla nio deltagande regioner var andelen med antikroppar hög, mellan 92,3 procent och 99,3 procent.

Relaterad läsning

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23120