Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror HSLF-FS 2020:49

Lyssna

HSLF-FS 2020:49

Ändringsförfattning

Omtryck (inkluderar grundförfattning)

  • Beslutad: 7 oktober 2020
  • Utkom från tryck: 20 oktober 2020
  • Gäller från och med: 15 november 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2015:1

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4