Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2013:1) om alkoholhaltiga preparat FHIFS 2013:12

Lyssna

FHIFS 2013:12

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 12 november 2013
  • Utkom från tryck: 4 december 2013
  • Gäller från och med: 3 januari 2014

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2