Förtydligande avseende genomförande av vaccination mot covid-19 enligt prioriteringsordning för påfyllnadsdos.

Bilagan vänder sig till regioner, SKR, Regeringskansliet och media.

Relaterad läsning

Vaccination mot covid-19 är viktig