Förutsättningar för smittsäkra arrangemang – Återrapportering av regeringsuppdrag S2020/07615 och S2020/07616

Lyssna

Spridningen av covid-19 i det svenska samhället är i månadsskiftet november-december 2020 på en sådan nivå att det inte är möjligt att föreslå lättnader för de arrangemang som omfattas av ordningslagen, till exempel matcher med publik, teaterföreställningar och demonstrationer. I den här rapporten beskrivs arbetet med att ta fram råd, rekommendationer och nya verktyg som ska underlätta för arrangörer att ordna smittsäkra arrangemang när smittläget tillåter.

Det står klart att det även i fortsättningen kommer att behövas åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 vid sammankomster.

Rapporten är en återrapportering till regeringen inom ramen för två regeringsuppdrag: Dels uppdrag att utifrån det epidemiologiska läget analysera möjliga förändringar av förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och dels uppdrag att se över, alternativt ta fram nya, allmänna råd eller rekommendationer för att bidra till att arrangemang och andra verksamheter kan genomföras smittsäkert.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 20202