Frågor och svar om mpox (arabiska)

Lyssna

Faktablad på arabiska för utskrift med frågor och svar om mpox.

Svensk version: Frågor och svar om mpox

Via länken finns faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23086-2