Fysisk träning kan minska depression bland äldre

Lyssna

Depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos äldre i Sverige och med en åldrande befolkning kommer det sannolikt att öka. Fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar välbefinnandet. Fysisk aktivitet kan även användas som behandling vid till exempel depressionstillstånd och ger lägre risk att återinsjukna. I en systematisk litteraturöversikt av Heinzel med kollegor (2015) undersöktes effekten av olika former av fysisk träning vid behandling av depression hos äldre.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med hälsosamt åldrande och äldres psykiska hälsa. Det riktar sig exempelvis till dig som arbetar med vård och omsorg om äldre.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 16112