Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts allmänna råd (FHIFS 2002:6) till alkohollagens (1994:1738) serveringsbestämmelser FHIFS 2013:6

Lyssna

FHIFS 2013:6

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 12 november 2013
  • Utkom från tryck: 4 december 2013
  • Gäller från och med: 3 januari 2014

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2