Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling – Behov och förslag till åtgärder

Lyssna

Denna rapport är den tredje och sista publikationen inom ramen för en samverkansåtgärd om "Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling" som initierats under Miljömålsrådet 2017.

Syntesen är ett resultat av de diskussioner som deltagande myndigheter och aktörer fört inom samverkansåtgärden. Den visar på de behov som identifierats för att kunna arbeta mer ändamålsenligt och effektivt med hälsa i miljömålsarbetet och ger förslag på åtgärder för att uppfylla behoven. Syntesen riktar sig till politiker och personer som arbetar med miljömålen och med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå i syfte att visa hur miljörelaterad hälsa på ett bättre och mer integrerat sätt kan ingå i miljömålsarbetet och i det vidare arbetet mot en hållbar utveckling.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 18064