Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Lyssna

Rapporten är baserad på en självselekterad, webbaserad enkätstudie som utfördes hösten 2014. Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens uppdrag att följa upp hälsan bland homo- och bisexuella samt transpersoner.

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner beskriver självrapporterade resultat från 800 respondenter med transerfarenhet. Sedan rapporten publicerades 2015 har olika förändringar skett som kan ha påverkan på hälsan för många transpersoner. Det har till exempel tagits fram nya rekommendationer från Socialstyrelsen om vård av vuxna och av barn med könsdysfori som möjliggör för fler transpersoner att få tillgång till könsbekräftande vård. Transpersoner är också sedan 2018 skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen. Transpersoners levnadsvillkor har också kartlagts i en statlig utredning (Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92).

Det finns ett behov att följa upp hälsan och hälsan bestämningsfaktorer hos gruppen transpersoner och Folkhälsomyndigheten arbetar med dessa frågor.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 90
Artikelnummer: 15038