Hälsodeklaration – Vaccination (tigrinja)

Lyssna

Denna blankett på tigrinja kan användas av regionerna i samband med vaccination. Den kan fyllas i digitalt och skrivas ut på papper.

Blanketten i svensk version

Hälsodeklaration – Vaccination

Via länken finns även affischen att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23077-4