Hälsoekonomiska konsekvenser av användning av anabola steroider i Sverige

Lyssna

Rapporten visar att förebyggande insatser som leder till att 10 procent färre börjar använda Anabola Androgena Steroider, leder till besparingar för samhället på 157 miljoner kronor per år. Den största besparingen är relaterade till minskade hälso- och sjukvårdskostnader och produktionsbortfall då fler individer förblir friska och därmed kan fortsätta arbeta.

Målgrupp för rapporten är ANDT-samordnare på länsstyrelser och kommuner men även NGOS inom dopningsområdet. Utöver dessa kan rapporten vara av intresse för nationella myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå verksamma inom ANDT-området.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: