Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 3

Lyssna

Det här är den tredje delen i rapportserien och täcker veckorna 24-44 2020. Rapporten innehåller en genomgång av läget globalt, i Europa och i Sverige avseende övervakningen av genetiska grupper. Rapporten visar fördelningen av genetiska grupper över tid samt analyserar förändringar av genetiska grupper i Sverige i relation till omvärlden.

Spridningen av genetiska grupper i Sverige följer i stort den i Europa. Den genetiska gruppen B.1, som var en av de första genetiska grupper som rapporterades i Sverige, har nu minskat. Den genetiska gruppen B.1.1, som även den introducerades tidigt under året, fortsatte under perioden att utgöra en ansenlig del av de sekvenserade proverna. I Sverige ses även tre genetiska grupper som skiljer sig från de andra genetiska grupperna som sprids i Europa och globalt; B.1.1.302, B.1.227 och B.1.1.261. I slutet av perioden finns enbart B.1.1.302 av dessa tre genetiska grupper kvar.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 20232