Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 5

Lyssna

Den femte delen i rapportserien om genetisk karakterisering av SARS-CoV-2 i Sverige omfattar vecka 15 till 22, 2021. Övervakningsprogrammet för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 omfattar minst 10 procent av de positiva proverna per vecka och region.

I rapporten beskrivs förekomsten av virusvarianter av särskild betydelse enligt ECDCs definition; B.1.1.7 (alfa), B.1.1.7 med mutation E484K, B.1.351 (beta), P.1 (gamma) samt B.1.617.2 (delta).

Under rapportperioden har incidensen av covid-19 sjunkit markant i Sverige. B.1.1.7 (alfa) är fortsatt den dominerande genetiska gruppen. B.1.351 (beta), B.1.1.7 med E484K samt P.1 (gamma) förekommer fortsatt på låga nivåer. B.1.617.2 (delta) påvisas i en ökande andel av sekvenserade prover och förekommer både hos individer smittade utomlands och i Sverige. Den ökade förekomsten av inhemsk smitta med B.1.617.2 (delta) är delvis relaterad till ett antal regionala utbrott och skillnaderna i förekomst över landet är stora.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 21149