Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 2

Lyssna

Slutsatserna från rapport 1 stärks ytterligare. Tre genetiska grupper etablerade sig i Sverige vid utbrottets start, varav främst två fortsätter att spridas. Dessa genetiska grupper har vissa skillnader med de varianter av dem som importerades från Italien och Österrike, vilket stärker hypotesen att ett flertal separata introduktioner skedde in i landet. Slutligen kan man fortsatt se en spridning av främst två av de genetiska grupperna givet resultat från sekvensering av prover från sentinelövervakningen.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som redovisar Folkhälsomyndighetens fortlöpande arbete att helgenomkarakterisera de olika genetiska grupperna av SARS-CoV-2 som cirkulerar i samhället. Detta för att stärka kunskapsläget kring viruset och dess möjliga utveckling samt för att bidra med en förmåga att upptäcka nyintroduktioner av viruset.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 20106