Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter

Lyssna

Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventiva insatser riktade till migranter. Rapporten visar att forskningen inom området är begränsad till såväl kvalitet som kvantitet och domineras av studier från USA. Studierna betonade rätten till hälsa, var språkligt och kulturellt anpassade till målgrupperna, men saknade ett specifikt SRHR-perspektiv. Insatserna var inriktade på beteendemässiga aspekter, såsom kunskapsförmedling och beteendeförändring.

Litteraturöversikten belyser ett behov av interventionsforskning inom hiv- och STI-prevention riktad till migranter i Sverige och i övriga Europa samt att vetenskapliga metoder i högre grad behöver användas för att utvärdera genomförda insatser. Litteraturöversikten riktar sig till landsting/regioner och civilsamhällets organisationer som arbetar med hiv-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt till forskarsamhället.

Beskrivning av de 27 inkluderade artiklarna i litteraturöversikten (PDF, 671 kB)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 68
Artikelnummer: 18042