Hur mår nyanlända barn i Sverige? – Resultat från en kartläggning av hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland barn från Afghanistan, Irak och Syrien

Lyssna

I den här rapporten presenterar vi resultat från en enkätstudie om hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland nyanlända barn i Sverige. I studien ingick 2 559 barn i åldrarna 12–18 år som var födda i Afghanistan, Irak och Syrien. De hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit mottagna i en kommun mellan 2014 och 2018. Kartläggningen är en delstudie inom regeringsuppdraget att genomföra undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/2018.

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för det övergripande folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Rapporten vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med eller ansvarar för att främja barns och ungas hälsa och levnadsförhållanden. Även yrkesgrupper som i sitt arbete möter nyanlända barn och unga kan ha intresse av innehållet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 44
Artikelnummer: 19008