Hur ser ungdomar på snus? – Kunskapsstöd om ungdomars erfarenheter och insikter om snus

Lyssna

Faktabladet sammanfattar resultaten från e-publikationen Hur ser ungdomar på snus - Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning.

Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom skolor, kommuner och länsstyrelser.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23095