Hur vi tar fram statistik om psykisk hälsa och suicid

Lyssna

Psykisk hälsa omfattar olika dimensioner, alltifrån psykiskt välbefinnande till psykiatriska diagnoser och suicid. För att följa upp dessa områden tar vi på Folkhälsomyndigheten fram statistik som baseras på olika datakällor, främst enkätundersökningar och registerdata. Båda datatyperna har vissa svagheter, men ger samtidigt värdefull och kompletterande information om psykisk hälsa och suicid.

Faktabladet vänder sig till dig som arbetar regionalt med psykisk hälsa eller suicid och som vill veta mer om den statistik som används för att följa utvecklingen inom området.

Relaterad läsning

Datakällor – så tar vi fram statistik

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 19046