Implementering med kvalitet

Lyssna

Tänk efter före, skapa en struktur för genomförandet och lär av dina erfarenheter – då ökar chanserna att lyckas med implementering. Det visar en sammanställning av 25 olika implementeringsmodeller. I det här bladet sammanfattas en systematisk litteraturöversikt som identifierat viktiga faser i implementeringsprocesser.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till dig som arbetar med att implementera nya metoder och arbetssätt inom folkhälsoområdet, exempelvis folkhälsoplanerare och ANDT-samordnare.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 15097