Infektion med EHEC/VTEC – ett nationellt strategidokument

Lyssna

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA har gemensamt arbetat fram en femårig strategi som ska minska risken för att människor smittas av ehec/vtec. Strategin beskriver hur risken för infektion hos människor kan minskas genom exempelvis åtgärder inom smittskydd, djurhållning och hantering av livsmedel.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 88
Artikelnummer: 2014-12-17