Infektion med Listeria monocytogenes – ett nationellt strategidokument

Lyssna

I denna strategi identifieras vilka åtgärder som anses vara särskilt angelägna for att minska incidensen av listeriainfektion (listerios) hos människa. Dokumentet riktar sig huvudsakligen till de undertecknande myndigheterna, men kan även användas av andra myndigheter och näringen.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 48
Artikelnummer: 2013-8-4