Infektion med Yersinia enterocolitica – ett nationellt strategidokument

Lyssna

Den här strategin identifierar vilka åtgärder som anses vara särskilt angelägna för att minska antalet fall av yersiniainfektion hos människa. Strategidokumentet riktar sig huvudsakligen till de undertecknande myndigheterna, men kan även användas av andra myndigheter och näringen.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 39
Artikelnummer: 2013-11-18