Inga stora förändringar i den psykiska hälsan under covid-19-pandemin

Lyssna

I detta faktablad sammanfattar Folkhälsomyndigheten resultaten från en systematisk litteraturöversikt av internationella studier som undersökt hur den psykiska hälsan förändrades under covid-19-pandemins första år. Sammantaget visar resultaten att den psykiska hälsan inte tycks ha förändrats i någon större utsträckning under covid-19-pandemins första år.

Det här faktabladet vänder sig till främst till professionen inom områdena folkhälsa, psykisk hälsa och suicidprevention men även yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Covid-19 och psykisk hälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23105