Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser – vägledning utifrån det internationella hälsoreglementet

Lyssna

Denna vägledning riktar sig till samtliga aktörer som berörs av arbetet med att upptäcka och hantera potentiella hot mot människors hälsa vid utsedda karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Vägledningen tydliggör vilken förmåga och beredskap som bör finnas enligt Internationella hälsoreglementet (IHR). Materialet kan användas som en del i planerings- och beredskapsarbetet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 15164