Kartläggning av datakällor, indikatorer och index för uppföljning av små barns hälsa och barnhälsovård – Kartläggning inom uppdraget Följa och stödja överenskommelsen om ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har kartlagt nationella register och enkäter samt indikatorer och index som används för att följa upp barnhälsovården och små barns hälsa, och vi ser att datakällorna behöver utvecklas inom vissa områden.

Uppgifter om barns sjukdomar och vård går att få genom flera datakällor. Det finns hälsodataregister som innehåller personnummerbundna uppgifter för i princip alla barns tillstånd vid födseln, vaccinationer, läkemedelsbehandlingar, sjukdomar behandlade vid sjukhusens sluten- och öppenvård och dödsorsaker samt vissa insatser i kommuner. Nationella kvalitetsregister samlar in uppgifter om nästan alla barn med diabetes och cerebral pares. Andra nationella kvalitetsregister håller på att etableras, och med dem blir det möjligt att följa upp till exempel förekomst av och/eller behandlingar vid karies, fetma, epilepsi, reumatism och psykiska sjukdomar och besvär.

Det finns ingen fullt utvecklad datakälla för att följa små barns hälsa i allmänhet eller barnhälsovården på nationell, regional och lokal nivå. För det behövs datakällor som samlar in uppdaterad och jämförbar data över tid. Nationella källor med personnummerbundna uppgifter gör det möjligt att länka data ur olika datakällor, vilket behövs för att följa samma barngrupps hälsa från småbarnsåren till skolåldern och ur ett jämlikhetsperspektiv.

Denna kartläggning är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för intressenter som följer upp barnhälsovården och små barns hälsa, eller använder sådana uppföljningar.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 59
Artikelnummer: 20182-1