Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen – En samverkansåtgärd under Miljömålsrådet

Lyssna

Denna rapport vänder sig till dig som arbetar med miljömålen och utgör en kartläggning av hur respektive miljökvalitetsmål kopplar till en god och jämlik hälsa. Rapporten beskriver hur hälsa hanteras inom miljömålsarbetet i dag samt vilka nationella och internationella mål och policyramverk som är relevanta. Rapporten visar också hur man kan följa miljörelaterad hälsa genom nuvarande uppföljningssystem på nationell nivå.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: