Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR

Lyssna

Rapporten handlar om i vilken utsträckning hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) förekommer inom nio yrkesutbildningar på högskolor och universitet i Sverige. Rapporten bygger på en kartläggande studie av yrkesbeskrivningar, utbildningsplaner och kursplaner. Kartläggningen gäller utbildningarna till arbetsterapeut, barnmorska, fysioterapeut, jurist, läkare, polis, psykolog, sjuksköterska och socionom.

Resultaten är av intresse för högskolor och universitet, myndigheter, beslutsfattare samt det civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att resultaten kan användas för att stärka kompetens och kunskap inom hivprevention och SRHR och därmed också främja hälsa och förebygga ohälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 35
Artikelnummer: 04331-2017-1